Gravesøknader i Nittedal kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nittedal kommune

Graving i Nittedal kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.nittedal.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/1 Nittedal ungdomsskole Gravearbeid Stasjonsveien NORDBY MASKIN AS 04.01.2019 30.09.2020
19/2 Skolemestertunet Gravearbeid Skolemesterveien BRØDRENE GUDBRANDSEN AS 04.02.2019 01.12.2020
19/5 Hakadal SI Gravearbeid Sloraveien NORDBY MASKIN AS 18.02.2019 27.09.2021
19/10 Hakadal SI Gravearbeid Sloraveien NORDBY MASKIN AS 08.03.2019 31.08.2021
19/27 Kvernstua Gravearbeid Kvernstuveien AF GRUPPEN NORGE AS 01.02.2020 30.06.2022
19/72 Nytt kryss Rv4 Elvetangen Gravearbeid Hadelandsveien ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 06.01.2020 30.04.2021
20/17 Nytt kryss Rv4 Elvetangen Gravearbeid rådyrveien ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 23.03.2020 30.04.2021
20/27 VA Skytta Terrasse Gravearbeid Gnr/Bnr: 7/23 ENTEK AS 26.05.2020 25.09.2020
20/38 2041-223 Glittreveien 31, Hakadal Gravearbeid Glittreveien VEFLEN ENTREPRENØR AS 27.07.2020 30.09.2020
20/43 Asfaltere Morteveien -Nittedal Arbeidstillatelse Morteveien NCC INDUSTRY AS 14.09.2020 25.09.2020
20/44 Finne eksisterende rør gruveveien Gravearbeid Gruveveien KARLSSONS GRAVE OG VEDLIKEHOLD AS 11.09.2020 27.11.2020
20/45 Asfaltere på Rauerskauveien/Kirkeveien- Nittedal Arbeidstillatelse Rauerskauveien/Kirkeveien NCC INDUSTRY AS 14.09.2020 25.09.2020
20/46 Asfaltere Morteveien med manuell dirigering Arbeidstillatelse Morteveien NCC INDUSTRY AS 14.09.2020 25.09.2020
20/48 Asfaltere på Tumyrveien og Varingveien Arbeidstillatelse Varingveien, Tumyrveien NCC INDUSTRY AS 17.09.2020 25.09.2020