Gravesøknader i Nittedal kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nittedal kommune

Graving i Nittedal kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.nittedal.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
21/19 Traftec - NRI Nedre Romerike generellt vedtak Arbeidstillatelse Rådhusveien VEIDRIFT AS 05.05.2021 31.08.2023
22/10 Bjertnes portal Gravearbeid Berget TØRNBY AS 24.02.2022 05.05.2023
22/12 Nittedalsveien Arbeidstillatelse Gnr/Bnr: 3/670 VESTBY GRAVESERVICE AS 22.02.2022 31.01.2023
22/35 Haugeråsen Arbeidstillatelse Haugeråsen HF ANLEGG AS 18.08.2022 31.07.2023
22/50 Sørliveien 16-32, Nittedal Gravearbeid Sørliveien NRC NORGE AS 20.10.2022 28.02.2023
22/55 Brådalsstubben -Parkering forbudt - ny kulvert i Gjelleråsen- NRC Group Arbeidstillatelse Gnr/Bnr: 100/1, Gnr/Bnr: 3/474 NRC NORGE AS 28.10.2022 30.06.2023
22/58 Masteveien 8, Hagan, Nittedal kommune -AO 39903 Gravearbeid Masteveien VEIDRIFT AS 07.11.2022 28.02.2023
22/65 Oppgradering av kommunal vei(Berget) Gravearbeid Berget TØRNBY AS 07.12.2022 05.05.2023
22/67 nokab fiberutbygging holumskogen del 1 Gravearbeid Røyeveien KARLSSONS GRAVE OG VEDLIKEHOLD AS 07.12.2022 28.04.2023
22/68 Nittedal stasjon, Nittedal Arbeidstillatelse Stasjonsveien NRC NORGE AS 03.01.2022 28.02.2023
23/1 Berget - Rotnes- Graving & Transportservice AS -Nittedal kommune Gravearbeid Berget GRAVING OG TRANSPORTSERVICE AS 26.01.2023 28.04.2023