Gravesøknader i Nittedal kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nittedal kommune

Graving i Nittedal kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.nittedal.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/5 Hakadal SI Gravearbeid Sloraveien NORDBY MASKIN AS 18.02.2019 27.09.2021
19/10 Hakadal SI Gravearbeid Sloraveien NORDBY MASKIN AS 08.03.2019 31.08.2021
19/27 Kvernstua Gravearbeid Kvernstuveien AF GRUPPEN NORGE AS 01.02.2020 30.06.2022
19/72 Nytt kryss Rv4 Elvetangen Gravearbeid Hadelandsveien ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 06.01.2020 09.07.2021
20/17 Nytt kryss Rv4 Elvetangen Gravearbeid rådyrveien ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 23.03.2020 30.04.2021
20/54 Skogveien Gravearbeid Skogveien VEISKILTING AS 12.10.2020 01.03.2021
20/59 P.869 Li Infrastruktur Gravearbeid Birkelundveien NORDBY MASKIN AS 19.11.2020 01.07.2021
20/63 Øvre Nygård - P277 Gravearbeid Øvre Nygård JAHR TRANSPORT AS 10.12.2020 28.02.2021
20/65 nokab osplia Gravearbeid Ospelia KARLSSONS GRAVE OG VEDLIKEHOLD AS 21.12.2020 26.03.2021
20/66 nokab gantunell hellinge Gravearbeid Hellinga KARLSSONS GRAVE OG VEDLIKEHOLD AS 21.12.2020 24.03.2021
20/67 nokab birkelundveien 3 Gravearbeid Hagens vei KARLSSONS GRAVE OG VEDLIKEHOLD AS 21.12.2020 24.03.2021
21/1 Mattias Skytters vei Arbeidstillatelse Mattias skytters vei VEISKILTING AS 08.01.2021 31.03.2021
21/2 Nittedal Stasjon, kabelgrøft for byggestrøm til brakkerigg Gravearbeid Sørliveien NRC ANLEGG AS 15.02.2021 01.03.2021
21/4 Sørliveien nokab telia 5g Gravearbeid Sørliveien KARLSSONS GRAVE OG VEDLIKEHOLD AS 22.02.2021 30.04.2021