Gravesøknader i Nittedal kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nittedal kommune

Graving i Nittedal kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.nittedal.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/1 Nittedal ungdomsskole Gravearbeid Stasjonsveien NORDBY MASKIN AS 04.01.2019 30.09.2020
19/2 Skolemestertunet Gravearbeid Skolemesterveien BRØDRENE GUDBRANDSEN AS 04.02.2019 01.12.2020
19/5 Hakadal SI Gravearbeid Sloraveien NORDBY MASKIN AS 18.02.2019 27.09.2021
19/10 Hakadal SI Gravearbeid Sloraveien NORDBY MASKIN AS 08.03.2019 31.08.2021
19/25 Kvernstuveien Arbeidstillatelse Kvernstuveien VEISKILTING AS 15.05.2019 01.07.2020
19/27 Kvernstua Gravearbeid Kvernstuveien AF GRUPPEN NORGE AS 01.02.2020 01.02.2022
19/45 Nittedal stasjon, bytte av høyspentanlegg i nettstasjon Gravearbeid Stasjonsveien SANCO HOLDING AS 16.09.2019 01.06.2020
19/51 7064 Hellerudhaugen eneboliger Gravearbeid Nedre Hellerudhaugen SKOLLERUD ANLEGG AS 07.10.2019 30.06.2020
19/72 Nytt kryss Rv4 Elvetangen Gravearbeid Hadelandsveien ANLEGG ØST ENTREPRENØR AS 06.01.2020 30.04.2021
20/26 Smieveien 10 Gravearbeid Laboratorieveien STORSVEEN MASKIN AS 18.05.2020 12.06.2020
20/27 VA Skytta Terrasse Gravearbeid Gnr/Bnr: 7/23 ENTEK AS 26.05.2020 30.06.2020
20/28 Sinkveien 17 - 33 Gravearbeid Sinkveien TESSTA G-TRENCH AS 27.05.2020 04.06.2020
20/30 Stasjonsveien 41 tilkobling va Gravearbeid Bråtaveien STORSVEEN MASKIN AS 27.05.2020 12.06.2020