Gravesøknader i Nittedal kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Nittedal kommune

Graving i Nittedal kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn kan sendes ledningsportalen.no

For nærmere informasjon se www.nittedal.kommune.no
Kontakt
91509146 / 09146
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
19/27 Kvernstua Gravearbeid Kvernstuveien AF GRUPPEN NORGE AS 01.02.2020 30.06.2022
21/10 Nittedal stasjon, anleggstrafikk og stenge fotgjengerovergang i Sørliveien Gravearbeid Sørliveien NRC ANLEGG AS 05.04.2021 27.08.2022
21/19 Traftec - NRI Nedre Romerike generellt vedtak Arbeidstillatelse Rådhusveien VEIDRIFT AS 05.05.2021 31.08.2022
21/47 nokab åstunet Gravearbeid Åstunet KARLSSONS GRAVE OG VEDLIKEHOLD AS 29.11.2021 19.01.2022
21/48 Tilkobling VA Gravearbeid Utsiktsveien LEIF GRIMSRUD AS 29.11.2021 28.01.2022
21/51 Sagerudveien 25 AS Gravearbeid Sagerudveien PÅL ØKSNE AS 05.01.2022 19.01.2022
21/53 Sørliveien x Stasjonsveien (Lysreg) Gravearbeid Stasjonsveien NRC NORGE AS 15.12.2021 30.06.2022
22/1 Kruttverkveien 12-13, Fase 2, Nittedal, Holmgren AS Gravearbeid Kruttverkveien HOLMGREN AS 06.01.2022 28.01.2022
22/2 Nokab Nedre Nygård Gravearbeid Nedre Nygård KARLSSONS GRAVE OG VEDLIKEHOLD AS 07.01.2022 31.03.2022
22/3 Nokab Kvernstuveien 37 Gravearbeid Kvernstuveien KARLSSONS GRAVE OG VEDLIKEHOLD AS 07.01.2022 31.03.2022